Učitavam...
Booking

Podnošenje prigovora gostiju


PODNOŠENJE PRIGOVORA ZA PRUŽANJE USLUGASukladno članku 8 st. 2 Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine broj 79/07, 56/13) obavještavamo cijenjene goste da svoje pisane prigovore na kvalitetu naših usluga možete podnijeti osobno na adresu, emailom na jurko.fishing@gmail.com ili putem pošte:

JURKO, obrt za morsko ribarstvo
vl. Stanko Kandić
Ulica VI 23 A, 22234 Prvić Šepurine

Odgovor na vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka Vašeg prigovora. Molimo Vas da u Vašem prigovoru obavezno navedete Vaše ime i prezime te adresu ili email adresu za dostavu odgovora.